Informacja RODO

1.Przedsiębiorstwo Handlowe Stenmat jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacjiusług zgodnie z zawartą umową.

3.Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RadyUE2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych(RODO)

2010 STENMAT   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Mobile-Tech s.c.